aklını yitirmek Fiil
kimsesiz çocuklar
geçerliği olmamak Fiil
geçerliliği olmamak Fiil
oy kullanma hakkından yoksun olmak Fiil
haberi kıt olan gazete