descend to details (particulars)

  1. Fiil genelden özele inmek
  2. Fiil ayrıntılara girmek
genelden özele inmek Fiil