detour around

  1. (yan yola) sapmak, yanyoldan gitmek, dolaşmak, dolambaçlı yoldan gitmek, (kalabalık vb.'den kaçınmak
    için) etrafından dolaşmak.
    We detoured around the flooded part of the highway.