devil may care

  1. delişmen
  2. pervasız
  3. başıboş
  4. davranışları çılgınca
başıboş
pervasız
pervasız, başıboş, gözünü çöpten sakınmaz, kiç kimseye aldırmaz, vurdumduymaz, umursamaz. Sıfat