1. İsim şiddetli itham/tenkit.
  2. İsim hicivli/alaylı eleştiri.
  3. İsim uzun nutuk.