difficult problem

birine güç bir problemin çözülmesini devretmek Fiil