dig into savings to pay current debts

  1. Fiil cari borçları ödemek için tasarruflara el atmak