dispose of one's time

  1. Fiil zamanını dilediği gibi kullanmak
  2. Fiil vaktini dilediği gibi harcamak
  3. Fiil vakit ktiinıdilediği gibi harcamak