1. Sıfat yıkıcı, bozucu, tahripkâr, karışıklık/kargaşalık yaratıcı.
    the disruptive influence of troublemakers.
  2. Sıfat kesintiye/inkıtaa/sekteye uğratıcı.
  3. Sıfat yaran, kesen, çatlatan, delen, parçalayan.
    disruptive discharge: yalıtkan delen boşalım.
yıkıcı faaliyetler İsim