dissertation

  1. İsim tez, doktora tezi, travay, risale.
  2. İsim söylev, nutuk, (belirli bir konuda) konuşma, mübahase, makale, deneme.
bir tezi onaylamak Fiil
kompozisyon yazmak Fiil
bir konu üzerinde nutuk çekmek Fiil