do oneself justice

  1. (a) elinden geleni yapmak, kendini/yeteneklerini göstermek.
    He did not do himself justice on the test:
    Sınavda kendini gösteremedi. (b) kendine güvenmek.
kendini göstermek Fiil