1. reproduce
 2. Fiil to beget
 3. Fiil to breed
 4. Fiil to call forth
 5. Fiil to engender
 6. Fiil to litter
 7. Fiil to motivate
 8. Fiil to procreate
 9. Fiil to produce
 10. Fiil to stick to one's ribs
 11. Fiil to teem
 12. Fiil to bring into the world
 13. Fiil to have a child
 14. Fiil to give birth to
 15. Fiil to cause to arise
 16. Fiil to bring forth
 17. Fiil to bear
 18. Fiil to cause
 19. Fiil to draw
 20. Fiil to generate
 21. Fiil to mean
to result in ... Fiil
to be delivered of a baby Fiil
to be delivered of a child Fiil
to give birth to Fiil
to call forth something Fiil
to incur an obligation Fiil
to tell on someone Fiil
to bear someone a child Fiil
to call forth something Fiil
to calve Fiil
to have serious repercussions Fiil
to give birth to a child Fiil
to bear a child Fiil
to have a baby Fiil
to whelp Fiil
bear legal consequences Fiil, Hukuk
to be effectual Fiil, Hukuk
to give birth to Fiil
(fig) to have a devil of a hard time Fiil
to twin Fiil
to generate interest Fiil
to lamb Fiil
to be an expense Fiil
to prompt Fiil
to have a result Fiil
to generate demand Fiil
to foal Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Dünyâya getirmek, yavrulamak