document name

bir belgeyi imzalamak Fiil
adını bir belgenin altına koymak Fiil