draft contract

sözleşme tasarısı hazırlamak Fiil
bir sözleşmenin kaba bir taslağı