during term

işbu belgenin yürürlükte olduğu süre içinde Zarf, Hukuk