1. dimension
  2. gauge
  3. dimensions

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Uzaklıklar, mesâfeler