effect transactions

döviz işlemleri yapmak Fiil
döviz muameleleri yapmak Fiil