efficient cause

müessir sebep
ilk nedenden sonra ortaya çıkıp sonuç üzerine etkili olan neden