electric needle

  1. (cerrahlıkta kesmek/dağlamak için kullanılan yüksek frekanslı) elektrikli iğne.