1. İsim fait accompli
  2. fiat accompli
to impose Fiil
fait accompli

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Değiştirilemediği için ... olupbitti, oldubitti