end product

  1. İsim son ürün/mahsul, mamul madde, üretim sonunda elde edilen madde.