endow a fund

  1. Fiil bir kamu kuruluşunun işlemesi için sermaye sağlamak
  2. Fiil fon tahsis etmek