1. Geçişli Fiil vakfetmek, (hayır işine) bağışlamak, bağışta bulunmak, bağış yapmak, ihsan etmek, (sürekli) irat bağlamak.

    He spent all his large fortune on endowing a hospital. The rich man endowed the college he had attended.
  2. Geçişli Fiil çeyiz vermek.
hastaneye bir yatak bağışlamak Fiil
fon tahsis etmek Fiil
bir kamu kuruluşunun işlemesi için sermaye sağlamak Fiil
hastaneye devamlı gelir sağlamak Fiil
bir hastaneye devamlı gelir sağlamak Fiil
bir prense arazi veya para vermek Fiil
profesörlük vermek Fiil
(meziyet, kabiliyet, zekâ vb.) doğuştan malik/haiz olmak, ihsan etmek.
Nature endowed her with both
beauty and brains.
endowed with: malik, haiz, sahip.
sermayesi olmak Fiil