enemy country

düşmanı memleketten kovmak Fiil
düşman topraklarına saldırmak Fiil