1. Fiil erkelemek, güçlendirmek, kuvvetlendirmek, erke/güç/kuvvet/enerji vermek, harekete/faaliyete geçirmek,

    elekt. akım vermek, beslemek.
  2. Fiil harekete/faaliyete geçmek, faal olmak, erke/enerji üretmek.