1. debris
  2. remnant
  3. wreck
  4. wreckage
  5. shambles
  6. salvage
  7. detritus
  8. wrack
  9. break-down
  10. ruins

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Yıkılan bir ... kalıntısı, yıkıntı