1. Fiil genişle(t)mek, büyü(t)mek, çoğal(t)mak, tevsi/tevessü etmek.
  2. Fiil (fotoğrafı) büyütmek.
işini büyütmek Fiil
tanıdık çevresini genişletmek Fiil
servetini artırmak Fiil
evini büyütmek Fiil
bilgisini artırmak Fiil
servetini artırmak Fiil
ikametgâhını genişletmek Fiil
görüş açısını genişletmek Fiil
sözcük dağarcığını zenginleştirmek Fiil
bir fotoğrafı büyütmek Fiil
mahkemeye verilen teminatı artırmak Fiil
bir firmayı büyütmek Fiil
kefaleti artırmak Fiil
ayrıntılamak, tafsil etmek, ayrıntılı olarak yazmak/konuşmak, ayrıntılarıyla açıklamak/izah etmek.
The
reporter asked him to enlarge on his earlier statement.
bir oran dahilinde büyütmek Fiil
harekât sahasını genişletmek Fiil
zihnini genişletmek Fiil
senedin ödeme tarihini ertelemek Fiil
kapsamını genişletmek Fiil
bir konuyu açmak Fiil
(fotoğrafçılık) iyi büyütülmeye elverişli olmak Fiil