enter a university

bir öğrenciyi üniversiteye kaydetmek Fiil