enter the record

bir ifadeyi kayda geçirtmek Fiil
protokola kaydetmek Fiil