entitled to benefit

bir tazminat almaya hakkı olmak Fiil