entrance cone

  1. İsim dişi yumurtaya dölleyici spermin girdiği yer.
  2. İsim, Havacılık rüzgâr tünelinin ağzı.