entry barrier

giriş engelleri (rakiplerin belirli bir piyasaya girmelerini engelleyen etmenler
giriş engeli İsim, Rekabet Hukuku