entry into force

yürürlüğe girmesinden (girdikten) sonra, yürürlüğe girmesini takiben
geçici olarak yürürlüğe girme İsim, Hukuk