european convention on spectator violence and misbehaviour at sports events and in particular at football matches

  1. İsim, Uluslararası Hukuk Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterilerine ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesi