european convention on the transfer of proceedings in criminal matters

  1. İsim, Uluslararası Hukuk Ceza Kovuşturmalarının Aktarılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi