exchange control

  1. kambiyo kontrolü
  2. döviz kontrolü
  3. döviz kontrolu
  4. kambiyo denetimi
döviz kontrolünü kaldırmak Fiil
döviz kontrolünü kaldırmak Fiil
döviz kontrolu
kambiyo kontrolü
döviz kontrolü
kambiyo kontrolüne tabi gelir
kambiyo kontroluna tabi gelir
döviz kontrol makamı
döviz kontrol mevzuatı
döviz kontrol sınırlamaları İsim
kambiyo denetim mevzuatı
kambiyo denetim mercii
dövizi bir rejime tabi tutma