execution law

icra ve iflas kanunu İsim, Hukuk
icra ve iflas hukuku İsim, Hukuk
kanunun uygulanması
Cezaların İnfazı Hakkında Kanun Özel Isim, Hukuk
Ceza İnfaz Kanunu Özel Isim, Hukuk