exonerating evidence

  1. suçsuzluğu ispat eden delil
  2. temize çıkarıcı delil