1. sürmek, sürgüne göndermek, sürgün etmek, nefyetmek.
  2. vatanını terketmek, kendi vatanından göçmek, göç etmek.
  3. uyrukluğunu/tabiiyetini değiştirmek, başka devlet tabiiyetine geçmek.
  4. sürgün, ülkesinden sürülmüş/sürgüne gönderilmiş (kimse).
  5. başka ülkeye göç etmiş kimse, göçmen, muhacir.
  6. uyrukluk/tabiiyet değiştirmiş (kimse).
vatandaşlığı kaybettirme İsim, Uluslararası Hukuk