expenditure

  1. İsim sarf
  2. İsim harcama, sarf(etme).
    Such a complicated enterprise requires the expenditure of much money, time and effort.
  3. İsim gider, masraf.
harcamaları paylaştırmak Fiil
masraflarını kısmak Fiil
masraflarını sınırlamak Fiil
masraflarını makul sınırlar içinde tutmak Fiil
harcamalarını makul sınırlar içinde tutmak Fiil
harcamaları makul sınırlar içinde tutmak Fiil
masraf kısmak Fiil
masraflarını sınırlamak Fiil
parasını iyi kullanmak Fiil
masrafları kısmak Fiil
gider ayarlamak Fiil
giderlerini düzenlemek Fiil
giderlerini ayarlamak Fiil
parasını iyi kullanmak Fiil
giderini gelirine uydurmak Fiil
gelirinıgiderine uydurmak Fiil
gider gelirine uydurmak Fiil
cari harcamanın diğer bir adı
fiili harcama
fiili masraflar
fiili giderler
ilave harcama
dahili idari giderler
reklam masrafları İsim
toplam gider
toplam giderler
vergiden düşülebilecek masraf
önceden yapılan masraflar
sonradan alınacak paranın şimdiden harcanması
reklam giderlerini bütçelemek Fiil
büyük para karşılığı
avarya parası
masrafları kısmak Fiil
masraf kısmak Fiil
temel harcamalar
devamlı gider
temel harcama
sermaye harcamasının diğer bir adı
bütçe harcamaları İsim
bürokratik harcama
sermaye yatırımı: sabit sermayeye yapılan ilâveler (yeni bir bina satınalma vb.). İsim
masrafların aktifleştirilmesi
masrafların aktifleştirilmesi
masrafları aktifleştirme
nakit harcama
kasa masrafı
ortak masraflar
müşterek masraflar
zorunlu harcama
füzyon masrafları İsim
tüketici harcaması
tüketici gideri
tüketim harcaması
tüketim harcamaları İsim
tüketim giderleri İsim
(US) şirket harcamaları İsim
şirket harcamaları İsim
masrafları kısmak Fiil
cari giderler
parasal harcama
cari gider
cari harcama
savunma masrafları İsim
vergiden düşülemeyecek masraflar
eğitim giderleri İsim
eğitim giderleri İsim
tahmini giderler
masraf fazlası
döviz gideri
ilave gider
(US) devlet giderleri İsim
kamu harcaması
kamu harcamaları İsim
devlet harcaması
devlet giderleri İsim
hükümet harcaması
gittikçe artan masraf
ağır masraf
büyük masraf
masrafları kısmak Fiil
konut yapımı giderleri İsim
gelir harcaması
artan masraf
masraf yapmak Fiil
yapılan masraflar
dolaylı giderler
kuruluş harcamaları İsim
başlangıç gideri
faiz harcaması
dahili idari giderler
müdahale masrafları İsim
yatırım masrafları İsim
büyük masraf
büyük masraflar açmak Fiil
bol harcama yapmak Fiil
cömert harcamalar
yerel harcamalar
malzeme gideri
milli gider
milli giderler
gerekli masraf
net giderler
net gider
zorunlu olmayan harcama
bir defaya mahsus yapılan masraf
fevkalade giderler
olağanüstü harcamalar
arızi yapılan masraflar
büro giderleri İsim
işletme giderleri İsim
işletme giderleri İsim
sabit giderler
masrafları kısmak Fiil
harcama tarzı
masrafların ortak karşılanması
üretken harcama
üretken harcama (ileride yararlar sağlama amacıyla hükümetin kamu hizmetleri , okullar , hastaneler , vb için yaptığı harcama
üretken harcama (devletin yol , bina vb gibi şeylere yaptığı harcamalar
(gelir vergisi beyannamesi) reklam ve propaganda giderleri İsim
propaganda , reklam giderleri İsim
reklam giderleri İsim
aşırı masraf
büyük masraf
masrafları kısmak Fiil
kamu harcamaları İsim
kamu harcaması (ulusal borç için faizler , yol , okul , hastane ve konut vb için devlet harcamaları İsim
kamu harcaması
vergilemede masraf olarak öngörülen amortisman payı
vergilemede masraf olarak öngörülen amortisman payı
tahsil edilebilir harcama
geri alınabilir bir harcama
itfa masrafları İsim
düşen masraf meblağı
düşen masraf meblâğı
geri alınabilir masraf harcaması
taşınma masrafları İsim
onarım giderleri İsim
yedek parça masrafı
araştırma gideri
bir işletmede sabit varlıkların değerini artırmadan bir işin yürütülmesi için yapılan harcama
bir işletmede sabit varlıkların değerini artırmadan bir işin yürütülmesi için yapılan harcamalar
rutin harcamalar
alışılmış masraflar
yıkıcı masraflar İsim
yıkıcı masraf
masraftan tasarruf
(US) sosyal giderler
sosyal harcamalar
sosyal giderler
sosyal hizmet giderleri İsim
özel harcamalar
özel gider
devlet giderleri İsim
çeşitli giderler
vergi gideri
turist harcamaları İsim
bayram yolculuklarında yapılan harcamalar
turist harcaması
bildirilmiş harcamalar
transfer harcamaları İsim
amortismana tabi olmayan tedarik masrafları İsim
beklenmedik masraflar
savaş harcamaları İsim
savaş masrafları İsim
sosyal yardım gideri
sosyal refah harcamaları İsim
işletme giderleri İsim
işletme gideri
gider hesabı
gider bütçesi
masraf tavanı
masraf kurulu
masraf kontrolü
masraf kontrolu
masraf eğrisi
masraf kısma
masraflarda indirim
dönemsel harcama
devlet harcaması
personel giderleri İsim
harcama emri
gider yapısı
gider oranı
masraf hedefi
gider vergisi
harcama vergisi
harcama vergileri İsim
harcama vergileri (kişinin bir yıl içinde toplam mal ve hizmet tüketim harcamaları üzerinden alınan vergi
sermaye harcaması hesabı
sabit varlıkların amortismanlarını
sermaye harcamaları bütçesi
nakit harcama