expert opinion

  1. ekspertiz
  2. Hukuk bilirkişi beyanı
  3. bilirkişi görüşü
  4. uzman görüşü
  5. ehlivukuf görüşü
  6. ehlivukuf mütalaası
  7. eksper raporu
uzman görüşünü bildirmek Fiil
ekspertizde bulunmak Fiil
uzman görüşü bildirmek Fiil
uzman görüşü almak Fiil