1. Sıfat apaçık, vâzıh, sarih, âşikâr, açık-seçik, anlaşılmadık nokta bırakmayan.
  in explicit language:
  açık bir dille.
  He gave such explicit directions that everyone understood them.
 2. Sıfat kesin, kat'î.
  explicit denial/order: kesin red/emir.
  an explicit statement of his objective.
 3. Sıfat dıştan görülebilen.
 4. Sıfat aracısız/doğrudan doğruya ödenen.
  explicit costs.
beyanlarında daha açık olmak Fiil
ifadelerinde daha açık olmak Fiil
sarih şart
açık şart
sarih rıza
açık anlaşma İsim, Rekabet Hukuku
resmi açıklama
belirtik işlev, açık fonksiyon. implicit function.
açık enflasyon hedeflemesi İsim, Ekonomi
kanunun açık hükmü İsim, Hukuk
resmi beyanat
bir konuda apaçık konuşmak Fiil