exposed people

  1. tehlikeye maruz kişiler
  2. propagandayla ulaşılabilen halk kitlesi