extraordinary meeting

olağanüstü hissedarlar toplantısı
(Br) olağanüstü genel kurul
olağanüstü genel kurul İsim, İşletme
olağanüstü genel kurul toplantısı İsim, İşletme
olağanüstü genel kurul İsim, İşletme