fail to appear

  1. Fiil duruşmaya gelmemek
  2. Fiil mahkeme huzuruna çıkmamak