family circle

  1. (a) aile çevresi/muhiti, aile efradı, (b) (tiyatroda) üst balkon.
aile çevresi