family plan

  1. birlikte yolculuk yapan aile fertlerine oteller
  2. havayolları ve turistik işletmelerce yapılan iskonto