1. (zaman) uzak, ilerlemiş, geç.
    He remembers far into the past: Uzak geçmişi anımsıyor.
    We worked
    far into the night: Gecenin geç saatlerine kadar çalıştık.
    He is far from being well: Hiç iyi değildir.