1. Sıfat uzak.
    a faraway town.
  2. Sıfat dalgın, düşünceli, hülyalı.
    a faraway look in her eyes.
pek nadir, seyrek, kırk yılda bir.
çok uzak
(ses ya da bakış) hülyalı
uzaklara dalmış