fast freight

  1. (US) ekspres yükü
  2. (US) acele sevk edilmesi gereken yük
ekspres marşandiz
ekspres marşandiz ile